En person i svart tröja använder datorn

Stadsnät bredband

Kommunens invånare ges möjlighet till snabb bredbandsuppkoppling via fiber. Öppet stadsnät byggs ut i Habo.

Habo stadsnät - HaboNet

Habo Energi bygger ut fiber i Habos tätorter. Planer finns på att öppna upp nätet och erbjuda kunderna ett brett utbud av tjänster inom bredband, tv och telefoni från olika leverantörer. 

Fiber på landsbygden

Habo Energi planerar att bygga ut fiber till landsbygden. För att kunna göra detta behövs minst 85 % intresseanmälningar.

Bredbandsmål

I regeringens bredbandsstrategi har man fastslagit som mål att år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i Sverige.

Läs mer om fiber och bredband hos Habo Energi.

Bredbandsbidrag

Du som bor i Habo kommun men utanför tätorterna, kan ansöka om bidrag till bredbandsanslutning med fiber.

Anslutningen ska ha skett efter 1 januari 2017 och den fakturerade anslutningsavgiften ska ha överstigit 15 000 kronor. Detta gäller förutsatt att ingen annan offentlig medfinansiering utgår för projektområdet, varken direkt till kund eller till nätbyggare. Nätet ska klara hastigheter som överstiger 100 Mbit/sekund.

E-tjänst: Ansök om bredbandsbidrag