Gator

Här hittar du bland annat information om vilka olika parter som har ansvar för de gator och vägar som finns i kommunen.

Du hittar också information om gatubelysning, säkerhet i trafiken och vad som gäller vid grävning i kommunal mark, eller om du vill använda kommunal mark till annat vad den vanligen används till, exempelvis evenemang eller vägarbete.

Vill du veta vilka pågående avstängningar och vägarbeten som finns just nu på kommunal yta så klicka i kartan för mer information. 

Information om vad som gäller för snöröjningen inom kommunen hittar du under vinterväghållning.