Avgifter för serveringstillstånd

Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (52 500 kr, 2023) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.

Stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd                                          8 900 kr
Ändring i befintligt serveringstillstånd*                             4 600 kr
Ansökan om utökat serveringstillstånd**                         1 100 kr

* Gäller ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform.

** Gäller utökad serveringstid eller utökning av fler slag av alkoholdrycker.

Tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten              4 600 kr
Ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap              900 kr
Ansökan om provsmakningstillstånd för                          4 600 kr
partihandlare och tillverkare

Kunskapsprov

Avgift för kunskapsprov är 600 kr per prov och person.

Avgifter tillsynsverksamhet enligt alkohollagen

Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift (baseras på årsomsättning).

Grundavgift                                                                             2 000 kr

Tillsynsavgift
Årsomsättning (alkoholdrycker) kronor:
                          -  50 000,         1,5 %,                                        800 kr/år
            50 001 - 100 000,         2,5 %,                                     1 300 kr/år
          100 001 - 250 000,         6,0 %,                                     3 200 kr/år
          250 001 - 500 000,       12,0 %,                                     6 300 kr/år
       500 001 - 1 000 000,       18,0 %,                                     9 500 kr/år
     1 000 001 - eller mer,       29,0 %,                                   15 200 kr/år