Avgifter för serveringstillstånd

Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (57 300 kr, 2024) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.

Stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd                             9 700 kr
Ändring i befintligt serveringstillstånd*                  5 000 kr
Ansökan om utökat serveringstillstånd**              1 200 kr

* Gäller ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform.

** Gäller utökad serveringstid eller utökning av fler slag av alkoholdrycker.

Tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten      5 000 kr
Ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap   1 000 kr
Ansökan om provsmakningstillstånd för                   5 000 kr
partihandlare och tillverkare

Kunskapsprov

Avgift för kunskapsprov är 600 kr per prov och person.

Avgifter tillsynsverksamhet enligt alkohollagen

Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift (baseras på årsomsättning).

Grundavgift                                                          2 000 kr

Tillsynsavgift
Årsomsättning (alkoholdrycker) kronor:
       0-50 000                         1,5 %                      900 kr/år
       50 001-100 000              2,5 %                   1 400 kr/år
       100 001-250 000            6,0 %                   3 400 kr/år
       250 001-500 000            12,0 %                 6 900 kr/år
       500 001-1 000 000         18,0 %                10 300 kr/år 
       1 000 001-eller mer        29,0 %                16 600 kr/år