Kontaktpersoner för föreningar, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du är kontaktperson för en förening.