Pågående detaljplaner

Här hittar du information om vilka detaljplaner som är under arbete just nu.

I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med röd färg. Genom att klicka på ytan du är intresserad av kommer du till sidan för det ärendet.