Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning/ Lärvux

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning riktar sig till dig som har en utvecklingsstörning och har gått anpassad gymnasieskola eller motsvarande.

Eleverna är i olika åldrar, från 20 år och uppåt. Utbildningen drivs av Jönköpings kommun på Bäckadalsgymnasiet.

Kurser

  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
  • Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Mer information på Bäckadalsgymnasiet webbplats