Växter och insektshotell.

Så hjälper vi naturens hjältar, de vilda pollinatörerna!

Vilda pollinatörer är livsavgörande för ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på vår planet. Habo kommun jobbar i flera projekt och dessa vill vi uppmärksamma i samband med LONA-dagarna 26-28 augusti.

Pollinering är nämligen en viktig ekosystemtjänst och avgörande för att människan ska kunna odla grödor och få tillgång till mat. En stor del av livsmedelsförsörjningen är beroende av pollinering och ungefär 90 % av jordens vilda växter får åtminstone delvis hjälp med pollinering av vilda pollinatörer.

Vad gör Habo kommun?

Pollinatörerna behöver livsmiljöer som innehåller strukturer som tillgodoser behovet av bra boplatser och goda möjligheter till föda. Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen på Habo kommun jobbar i flera projekt för att stötta vilda pollinatörer:

Alla tre projekten får finansiering genom LONA, statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

Vad kan du göra?

Här är några exempel:

  • Tänk igenom hur din trädgård ser ut – kan de vilda pollinatörerna hitta både mat och boplats inom rimligt avstånd? Vilken typ av växter har du i trädgården? Finns blomning i trädgården under hela säsongen?
  • Hoppa över att klippa hela gräsmattan och låt en del av den bli ängsmark!
  • Byt växter med vänner och bekanta för att förnya din trädgård på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt!

Här kan du få veta mer:

Vad är en ekosystemtjänst? 
Hur funkar pollinering?