Sjukvård och tandvård

Du kan få hjälp av kommunen med hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård. I kommunal hälso- och sjukvård ingår också hjälpmedel och rehabilitering som utförs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hemsjukvård respektive hemrehabilitering erbjuds dig, oavsett ålder och diagnos, som enligt medicinsk bedömning har behov av att få hälso- och sjukvårdsinsatser utförda i hemmet.

Det är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som bedömer behovet.