Parkering

Här hittar du information var du kan parkera och hur du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Här beskrivs också lite kort vilka lagar och regler som styr var, om och hur länge du får parkera.

I Habo är alla kommunala parkeringsplatser avgiftsfria. Här hittar du en karta över våra kommunala parkeringar och parkeringsplatser för rörelsehindrade.