Invandring och integration

Habo kommuns integrations- och flyktingenhet har som uppdrag att arbeta, tillsammans med den nyanlända och andra aktörer, för att underlätta den nyanländes introduktion i samhället.

De nyanlända som integration- och flyktingenheten arbetar med är:

  • Anvisade
  • Anknytningar
  • Egenbosatta
  • Sekundärinflyttade
  • Ensamkommande ungdomar
  • Nya gymnasielagen
  • Tillståndssökande