Invandring och integration

I Habo kommun har individ och familjeomsorgen i uppdrag att arbeta, tillsammans med den nyanlända och andra aktörer, för att underlätta den nyanländes introduktion i samhället.

De nyanlända som vi arbetar med är:

  • Anvisade
  • Anknytningar
  • Egenbosatta
  • Sekundärinflyttade
  • Ensamkommande ungdomar
  • Nya gymnasielagen
  • Tillståndssökande