Spara pengar på att minska företagets energikostnader

Har du sett över företagets energianvändning på sistone?

Energikostnader kan utgöra en stor del av ett företags totala kostnader. En effektivare användning av energin kan därför leda till ökad lönsamhet, men också mindre miljöpåverkan och även förbättra produktionen och sänka driftskostnader.

Energikartläggning

Har ditt företag testat att göra en energikartläggning? En sådan kartläggning ger en tydlig bild över hur mycket energi som tillförs och används för att driva verksamheten. Inom vilka områden används mest energi? Den kan ge grunden för ett bra beslutsunderlag för att vidta smarta åtgärder. Så här gör du en energikartläggning.

Kostnadsfri rådgivning

Behöver du hjälp och råd? Energi- och klimatrådgivarna på Energicentrum kan ge dig som företagare kostnadsfri rådgivning. De går igenom ditt företags energianvändning, ger råd kring de frågeställningar du har och identifierar de åtgärder du behöver arbeta vidare med. Du bokar en rådgivning med dem via telefon, mejl eller digitalt via Zoom. Boka tid för rådgivning

Några tips på hur du kan minska energikostnader:

  • Minimera och optimera användning av tryckluft, värme, ventilation, elenergi, vatten m.m. och använd företagets redan befintliga utrustning på bästa sätt.
  • Optimera inställningar på apparater och utrustning.
  • Se över eventuella läckage i tryckluftssystem, onödig belysning, onödig drift av pumpar och fläktar.
  • Se över era lokaler – finns tilläggsisolering, har fönster och dörrar tätningslister, går det att sänka temperaturen någon grad?

Visste du att:

  • Energieffektivisering innebär att optimera nyttan från varje inköpt kWh.
  • Erfarenheter visar att det går att minska energikostnader utan att behöva göra några större investeringar.
  • Effektivare energianvändning minskar energiinköpen och en ökad användning av förnyelsebara energislag leder till att företagets sårbarhet minskar - samtidigt som driftsäkerheten ökar.

Här kan du få veta mer:

Energicentrum
Guide för energieffektiva företag
Enkel checklista för att sänka energikostnader
Energikartläggning i små och medelstora företag – hur gör man?
Energikartläggning i stora företag