Grundskolan, hantering av personuppgifter

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter gällande grundskolan. Det gäller både ditt barn och dig som vårdnadshavare. Begreppet "grundskolan" omfattar även anpassad grundskola och specialskola. Det gäller även begreppet "gymnasieskola".