Anmälan eller ändring av miljöfarlig verksamhet

Tänker du starta en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller ändra en befintlig? I så fall ska du anmäla det till miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar.