Hållbar vattenanvändning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi vill värna om att vårt dricksvatten används på ett hållbart sätt.

Under våren och sommaren används dricksvatten ofta till annat än normal hushållsförbrukning. Extra ansträngt blir det när många hushåll vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa eller badtunna under samma period.

Tips för hållbar vattenanvändning

Genom att tänka till och sätta nya vanor kan du spara på vattnet. Att spara på vatten har många fördelar både ekonomiskt och miljömässigt. Varje person använder i genomsnitt 140 liter vatten per dygn och endast 10 liter av dessa används för mat och dryck. Resterande del används till personlig hygien, toalettspolning, disk, tvätt etc.

  • Stäng av kranen under tiden du borstar tänderna och spara 10 liter vatten varje gång.
  • Diska i balja eller diskho istället för att diska och skölja under rinnande vatten.
  • Ha en kanna vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet är kallt.
  • Duscha kortare – varje minut drar 12 liter vatten.
  • Kolla kranen och byt packning om den läcker (en droppande kran kan förbruka 55 liter per dygn).
  • Tvätta smart genom att fylla maskinen helt.
  • Samla regn för att vattna växterna.
  • Byt ut slang och vattenspridare till vattenkanna.
  • Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Kritiskt läge

När den allmänna vattenanvändningen når ett kritiskt läge är det nödvändigt att spara på vatten för att undvika att vattentäkter sinar och/eller att vattenförsörjningssystemet (vattenverk, stationer, vattenledningar) riskerar att skadas.

Vid ett kritiskt läge uppmanas du att undvika sekundär vattenanvändning såsom att fylla pool, badtunna, badkar, använda högtryckstvätt, vattenspridare eller slang samt slösa på vatten genom att låta kranar stå och rinna.

Bevattningsförbud

Vid bevattningsförbud får du endast använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Det vill säga att all sekundär vattenanvändning är förbjuden.

Bevattningsförbudet gäller för alla som får kommunalt dricksvatten, oavsett om du är ansluten inom kommunens verksamhetsområde för vattentjänster eller via avtal.

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan kommunen stänga av ditt vatten eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV). Detta föregås alltid av en dialog med dig som abonnent.