Säkerhet kring pooler och trädgårdsdammar

En pool, bassäng eller damm i trädgården utgör risk för drunkning. Se över säkerheten runt poolen eller dammen regelbundet.

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan ett och sex år. Lämna aldrig barn ensamma i badet eller om det finns en pool eller damm i närheten. Små barn ska bada på gripavstånd så att du snabbt och enkelt kan hjälpa till.

Ordningslagen och Boverkets byggregler reglerar hur säkerhetsanordningarna kring pooler och dammar ska se ut för att minska risken för olyckor.

Skydd vid fast pool eller bassäng

Är vattnet djupare än 20 centimeter krävs skydd mot olycksfall enligt Boverkets byggregler. Lämplig skyddsanordning kan vara.

  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd.

Skydd vid flyttbar pool

Bygglagstiftningen reglerar inte flyttbara poller. Lämpligt skydd kan vara staket eller heltäckande skydd. ta bort stegen när poolen inte används.

Skydd vid damm

Exempel på skydd vid trädgårdsdammen är flacka stränder. Du kan också ha nät som monteras i dammens djupaste del.