Anmälan och avgifter

Om du tidigare har gått på kulturskolan är du alltid välkommen att prova något annat ur vårt utbud. Du kan anmäla dig när som helst under året.

Anmälan

Du anmäler dig via vår e-tjänst. Har du fått en bekräftelse på att din ansökan har registrerats, så ligger den kvar. Du behöver inte söka på nytt inför varje läsår.

Avgifter

Ämnesundervisning 578 kronor/termin
Gruppundervisning 430 kronor/termin
Instrumenthyra 167 kronor/termin
Syskonrabatt 0 kronor/termin från och med tredje barnet. Syskonen med lägst summerad avgift går på kulturskolan avgiftsfritt. 

Vad ingår i avgiften?

 • Minst 12 lektioner/termin

  Som instrumental-, dans- eller sångelev är du berättigad till 12 lektioner per termin (vissa barngrupper som exempelvis Musiklek och Sång-i-gång samt yngre dansgrupper träffas 10 gånger per termin).

 • Ledighet/sjukdom

  Om du själv väljer att vara ledig/frånvarande av olika anledningar så kan antalet lektioner komma att minska. Om du har otur med mycket sjukdom och därför får färre än 12 lektioner kommer vi göra vårt bästa för att väga upp det i slutet av terminen. Det gäller endast om du har enskild undervisning. Gruppundervisning kan inte ”tas igen”. Det är mycket önskvärt att ni meddelar om ert barn av någon anledning inte kan komma på lektionen. Kontakta i första hand respektive lärare via sms och i andra hand via e-post. Kontaktuppgifter hittar du här.

 • Kulturskolan följer grundskolans terminstider

  Elevens 12 lektionstillfällen kommer inte att ligga under 12 veckor i följd, då vi på kulturskolan under vissa veckor pausar den ordinarie instrumentalundervisningen i samband med konserter, instrument- och informationsveckor med mera. De 12 lektionstillfällena kan därför ligga utspridda under hela terminen. Under skolans UFA-dagar (planeringsdagar) och lovdagar är kulturskolans lektioner inställda. Här hittar du skolornas läsårstider.

 • Mer än 12 lektioner/termin?

  I regel är det så att vi i slutändan lyckas erbjuda eleven fler än 12 lektioner på en termin, och då är det inte per automatik ”slut” bara för att eleven fått sina 12 gånger. Finns det fortfarande veckor kvar på terminen som vi lärare är tillgängliga för undervisning så fortlöper undervisningen som vanligt och du får lektionerna som en bonus.

 • Elevlogg

  Alla kulturskolans lärare följer noga upp antalet lektionstillfällen samt om eleven närvarar eller inte, så att vi med lätthet ska kunna se hur många lektioner respektive elev har haft och vad som är orsaken till att det eventuellt inte blivit någon lektion.
 • Avgiften/betalningsskyldig

  Man är betalningsskyldig efter första undervisningstillfället varje termin. Det är vårdnadshavares ansvar att avanmäla eleven till ansvarig lärare via e-post. Faktura skickas ut i mitten av varje termin.

  Vi i Habo kommun har relativt låg terminsavgift, vilket innebär att många elever ges möjlighet att pröva det stora utbud av aktiviteter vi har på kulturskolan.