Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs i särskilda boenden, daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering.

MAS har ansvar för att:

  • Ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • Utifrån de föreskrifter som finns utfärda instruktioner, riktlinjer, Rutiner och anvisningar som sedan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster följer i sitt arbete.
  • Vård och behandling som planeras sker i samråd med dig som patient och i vissa fall med dina anhöriga.
  • Kvalitetssystem kontinuerligt underhålls och utvecklas samt att personalen är väl informerad om dessa.
  • Anmäla till IVO om du som patient i samband med vård och behandling utsatts för allvarlig skada eller risk för skada (Lex Maria).
  • Kontinuerligt informera och redovisa för socialnämnden och övriga verksamhetsansvariga om resultaten från kvalitetssäkringar och andra utvärderingar.