Anhörig

Anhöriga lider ofta i det tysta och det är både svårt att leva med och att acceptera sin närståendes missbruk/beroende.

Detta gör att anhöriga kan vara i behov av stödjande och rådgivande samtal av utomstående.

Socialtjänsten erbjuder därför anhöriga samtal med socialsekreterare, utan att dokumentation eller registrering sker.

Det finns också hjälp att få från Al-Anon som är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen.