Skolnärvaro

Att systematiskt arbeta förebyggande och främjande med skolnärvaro är en viktig del i att ge eleverna förutsättningar för sin personliga utveckling och måluppfyllelse.