Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

Funderar du på att köpa eller sälja ett hus på landet. Då kan det vara bra att kontrollera i vilket skick avloppsanläggningen eller vattenbrunnen är.

Köparens ansvar

Vid försäljning av en fastighet ingår det i köparens undersökningsplikt att kontrollera att avloppsanläggning och vattenbrunn är i bra skick. Detta är särskilt viktigt om fastigheten ligger på landet och inte är ansluten till det kommunala nätet för avlopps- eller dricksvatten.

Säljarens ansvar

Säljaren har också en informationsplikt gentemot köparen.

Nytt avlopp

Om en avloppsanläggning måste anläggas på nytt eller byggas om ska en ansökan om det skickas in till miljönämnden. Läs mer på sidan Enskilt avlopp.