Kärnekulla förskola.

Kärnekulla förskola

Kärnekulla förskola är nybyggd och invigdes i augusti 2023. Förskolan har plats för 120 barn.

Så här är förskolan byggd

Förskolan är byggd i två plan med utrymmen för olika aktiviteter för barnen och ateljéer med stora ljusinsläpp.

Ledord i arbetet har varit att förskolan ska ge oss många roliga stunder, vara en trygg plats och ha förutsättningar för hållbart lärande.