Hemsjukvård

Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och har en diagnos eller en funktionsnedsättning som motiverar sjukvård i hemmet.

Hemsjukvården gäller alla invånare oavsett ålder eller sjukdom. Vården utförs dygnet runt, årets alla dagar. Kommunrehab som består av sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns tillgängliga dagtid, måndag till fredag.

Vården ges av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Personalen som gör besök hemma hos dig ska bära sin tjänstelegitimation väl synlig.

Sjuksköterskans insatser

Sjuksköterskan eller distriktssköterskan i hemsjukvården utför många olika sjukvårdsinsatser. Det kan röra sig om:

  • sårbehandling
  • dosettdelning av läkemedel
  • smärtlindrande behandling
  • läkemedelsbehandling i form av injektioner
  • hjälp med näringstillförsel via dropp eller sond

Sjuksköterskan kan hjälpa till med rådgivning vid inkontinensbesvär och skriva ut inkontinenshjälpmedel till dig.

Kommunrehabs insatser

De erbjuder insatser till dig som efter sjukdom/skada behöver behandling/träning för att förbättra styrka, kondition och rörlighet.

De arbetar också förebyggande för att förhindra uppkomst av till exempel smärta, sår, fallolyckor och de problem som ett inaktivt liv medför.

Habilitering och rehabilitering

Habilitering utförs av personal i kommunal verksamhet, förskola, skola, daglig verksamhet, särskilt boende, hemtjänst och andra stödformer i ordinärt boende.

Rehabilitering utförs av sjukgymnast och arbetsterapeut.