Ekonomi

Här hittar du kommunens budget för år 2024.

Nettobudget i miljoner kronor

Skola och barnomsorg: 555 mnkr, 57 %
Vård och omsorg: 263 mnkr, 27 %
Teknisk förvaltning: 48 mnkr, 5 %  
Kommunledning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, överförmyndare, revision, byggnadsnämnd: 54 mnkr, 6 %
Räddningstjänst: 10 mnkr, 1 %
Miljö: 6 mnkr, 1 %
Fritid och kultur: 28 mnkr, 3 %

Total kostnadsbudget 966 mnkr.

Investeringar: 122 mnkr.

Skattetabell - utdebitering i kronor

Kommunen 22:17
Landstinget 11:76
Skattesats (exklusive kyrkoavgift) 33:93

Kyrkoavgift tillkommer för medlemmar i Svenska kyrkan med 1:185 kronor. För de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer begravningsavgift 27,7 öre.

Årsredovisning

Här kan du läsa kommunens årsredovisning för 2023.

Revisionsberättelse

Här kan du läsa revisionsberättelsen för 2023.