Alléskolans fritidshem

På fritidshemmen arbetar vi för att barn och vuxna ska känna sig trygga och att vi visar varandra respekt och tar hänsyn till varandra. Vi arbetar också för att vi ska ha roligt tillsammans.

På Alléskolan finns fyra fritidshem:

Fritidshem F (hus A)
Fritidshem 1 (hus C)
Fritidshem 2 (hus B)
Fritidshem D (hus D)

Fritidshemmen har öppet mellan klockan 06.30 och 18.00. Gemensam öppning och stängning i hus A.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.