Bränningeskolan

Bränningeskolan (F-6)

Bränningeskolan är en F-6 skola med cirka 270 elever. Skolan ligger mycket naturskönt och har trevliga strövområden i sin närhet.

På skolan arbetar 45 personal bestående av förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare och specialpedagoger. Vi arbetar tillsammans i arbetslag. Till skolan hör även tre fritidshem.

Skolans mål är att ge eleverna bra kunskaper samt att vara en skola där eleverna kan känna sig trygga och trivas tillsammans.

Skolan har både en lokal styrelse och en föräldraförening som samarbetar med skolans personal med syfte att skapa bra förutsättningar för eleverna.