Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Dessa innefattar framför allt:

 • Förskola och pedagogisk omsorg  
 • Fritidshem
 • Förskoleklass 
 • Grundskola
 • Särskola
 • Gymnasium
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Kulturskola
 • Svenskundervisning för invandrare

Nämndens arbete har lagstiftningen i skollagen, grundskoleförordningen, särskoleförordningen samt de nationella styrdokumenten som utgångspunkt.

Barn och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Barn- och utbildningsnämndens presidium består av:

 • Anders Almfors (L), ordförande
 • Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande
 • Fredrik Wärnbring (M), 2:e vice ordförande
Foto på Anders Almfors
Anders Almfors (L)
Ordförande
Foto på Gunnar Pettersson
Gunnar Pettersson (S)
1:e vice ordförande
Foto på Fredrik Wärnbring
Fredrik Wärnbring (M)
2:e vice ordförande
Eva-Lis Svensson (S)
Foto på Sofia Johansson
Sofia Johansson (S)
Foto på Johanna Bergbom
Johanna Bergbom (M)
Maria Alfredsson (KD)
Foto på Birger Lindström
Birger Lindström (C)
Foto på Mikael Zander
Mikael Zander (SD)