Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Dessa innefattar framför allt:

 • Förskola och pedagogisk omsorg  
 • Fritidshem
 • Förskoleklass 
 • Grundskola
 • Särskola
 • Gymnasium
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Kulturskola
 • Svenskundervisning för invandrare

Nämndens arbete har lagstiftningen i skollagen, grundskoleförordningen, särskoleförordningen samt de nationella styrdokumenten som utgångspunkt.

Barn och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Barn- och utbildningsnämndens presidium består av:

 • Johanna Bergbom (M), ordförande
 • Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande
 • Anders Almfors (L), 2:e vice ordförande