Tobaksfria nikotinprodukter

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska beskriva hur din verksamhet ser till att lagen följs.

Tobaksfria nikotinprodukter får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Det ska finnas en skylt i din butik som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Det är kommunen och polisen som gör kontroller i de butiker där produkterna säljs.

Ta kontakt med din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för tobaksfria nikotinprodukter.