Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som har barn med funktionsnedsättning kan ha rätt att få korttidstillsyn för ditt barn när du arbetar.

Korttidstillsynen är en förlängd fritidshemsverksamhet som ges före och efter skolan samt under skolloven fram tills dess att barnet slutar gymnasiet.

Ansökan

Du ansöker om korttidstillsyn hos biståndshandläggare.