Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering, AAS, syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Metoden vilar på tre ben: samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av restaurangpersonal och ökad tillsyn.

I Habo kommun arbetar vi med Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) genom att:

  • årligen genomföra utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering,
  • tillsammans med Polismyndigheten bedriva tillsyn
  • träffa branschen kontinuerligt genom besök på restaurangerna
  • följa misshandelsstatistiken

Läs mer om metoden Ansvarsfull alkoholservering på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Inbjudan till utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering skickas till tillståndsinnehavare via brev.