Jourhem

Ett jourhem tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar under en begränsad tid.

Vi söker en trygg person eller familj som kan ta emot ett barn med kort varsel. Placeringen gäller under en begränsad tid och kan pågå allt från några dagar till flera månader.

Vi söker dig som

  • Har erfarenhet av barn och ungdomar.
  • Bor i närheten av Habo, det underlättar kontakt med förskola, skola och övrigt nätverk.
  • Har tid, engagemang och möjlighet att fokusera på barnets och föräldrarnas livssituation.
  • Har ett positivt förhållningssätt till människor, samarbete med socialtjänst och barnets nätverk. Du är öppen för nya utmaningar.
  • Kan vid behov vara hemma på heltid om det så skulle krävas. Socialtjänsten ger då ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Vi erbjuder dig

  • Grundutbildning för uppdraget.
  • Handledning och kontinuerligt stöd av familjehemssekreterare.
  • Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Anmäl intresse som jourhem

Om du är intresserad eller vill veta mer vad det innebär att vara jourhem så fyll i formuläret så hör vi av oss.

Anmäl intresse för att bli jourhem.