Kontakta socialförvaltningen

Socialförvaltningen
Box 212
566 24 Habo
socialforvaltningen@habokommun.se

Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, kommunhuset i Habo

Pernilla Ekstrand
Socialchef
pernilla.ekstrand@habokommun.se
036-442 83 36

Carina Magnusson
Förvaltningsadministratör/Registrator
carina.magnusson@habokommun.se
036-442 83 38

Sara Svenningsson
Utredare
sara.svenningsson@habokommun.se
036-442 83 98

Ellen Strömberg
Verksamhetsutvecklare
ellen.stromberg@habokommun.se
036-442 83 94

Elisabeth Eckert
Avgiftshandläggare
elisabeth.eckert@habokommun.se
036-442 82 49

Cornelia Zankl Werner
Avgiftshandläggare
cornelia.werner@habokommun.se
036-442 82 54