Återvinningsstationer för förpackningar

Använda förpackningar omfattas av producentansvar. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) är den organisation som samordnar insamlingen av använda förpackningar.

I Habo kommun finns sex stycken återvinningsstationer för förpackningar, tidningar och batterier. De gröna symbolerna på kartan ovan visar var de finns. Du kan klicka på symbolerna i kartan för att se återvinningsstationernas adress och vad du kan lämna på återvinningsstationerna. Där finns även en länk för anmälan av behov av tömning eller städning.

För att återvinningen av förpackningar ska fungera är det viktigt att de lämnas tomma, rena, torra och utan emballage.

Placering av återvinningsstationer

Habo tätort:

  • Bagaregatan 2 (nära Bagaregatans förskola)
  • Långtidsparkeringen vid järnvägsstationen
  • Kråkerydsvägen (korsningen Hjovägen/Kråkerydsvägen).

Brandstorp: I Brandstorp finns återvinningsstationen på Krikongatan

Fagerhult: I Fagerhult finns återvinningsstationen på Strömvägen.

Furusjö: I Furusjö ligger återvinningsstationen på Strandvägen.

Är det fullt i en container på din återvinningsstation?
Återvinningsstationerna kan ibland vara fulla när man kommer dit. Eller också är det nedskräpat och behöver städas på området. Då finns det möjlighet att enkelt påtala detta för FTI.

Du kan göra en felanmälan för städning och tömning genom att fylla i formuläret på FTI:s webbplats: http://www.ftiab.se/172.html