Egenkontroll för företag

Miljöbalken säger att företagen eller verksamhetsutövare själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från verksamheten. Företagen ska ha en aktiv egenkontroll.

Det är  lagstadgat i miljölagstiftningen Miljöbalken och mer preciserat i Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901 (egenkontrollförordningen).

Du som har en miljöfarlig verksamhet ska anmäla driftstörningar och andra avvikelser, exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten eller höga bullernivåer. Anmäl driftstörning via e-tjänsten Anmälan om driftstörning eller avvikelse för miljöfarlig verksamhet

För att underlätta arbetet med egenkontrollen så finns här information om vad den dokumenterade egenkontrollen ska innehålla:

Som företagare eller verksamhetsutövare ska du även ha kunskap om avfall. Se information nedan: