Tvättar du din bil hållbart?

Hälften av de över 20 miljoner biltvättar som utfördes i Sverige under 2021 skedde hemma, uppskattar miljöinitiativet Hållbar biltvätt. Vet du vilka risker som finns med att tvätta bilen hemma?

Var du tvättar bilen har stor betydelse

Om du tvättar bilen i en gör det själv-hall, automatisk biltvätt eller anläggning där din bil handtvättas renas tvättvattnet genom oljeavskiljare och annan reningsutrustning innan det leds vidare till reningsverket. Detta förhindrar att farliga ämnen går ut i mark och vatten.

Vad händer när du tvättar bilen hemma?

Om du tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds inte till reningsverket. Det orenade vattnet åker alltså rätt ut i naturen. Det blir därför en negativ miljöpåverkan då tungmetaller, oljor och kemikalier förorenar våra sjöar och vattendrag. 

Utsläpp från en tvätt kan verka litet, men många små utsläpp ger sammanlagt en stor påverkan. Enligt branschorganisationen Svenskt vatten medför biltvätt på gatan årligen utsläpp av cirka 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller. Föroreningarna kan bli kvar i mark och vatten under lång tid. 

Vill du veta mer?

Kika bland länkarna i länkboxen.