Gymnasium

Habo kommun har ingen egen gymnasieskola. Det vanligaste är att elever söker sig till en gymnasieskola i Jönköpings kommun.