Kulturstipendium

Har du eller någon du känner gjort en framstående prestation eller betydelsefull insats på något kulturellt område, som musik, litteratur, konst, foto, hembygdsforskning eller kulturminnesvård?
Karin Hultberg delar ut en stor orange check till årets pristagare Peter Damberg
2021 års kulturstipendiat Peter Damberg tillsammans med fritids- och kulturnämndens ordförande Karin Hultberg.

I så fall kan du söka eller föreslå någon som kommunens kulturstipendiat. Du kan också söka stipendiet om du utbildar dig inom något av de ovan nämnda områden. Föreningar och organisationer kan också söka stipendiet. I båda fallen gäller att stipendiat ska vara bördig från eller bosatt i kommunen.

Stipendiesumman uppgår till en krona per invånare i Habo kommun närmast föregående halvår och delas ut av fritids- och kulturnämnden, som kortfattat ska motivera sitt val av stipendiat.

Kulturstipendiet utdelas i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni.

Du behöver ingen särskild blankett - skicka ett brev eller e-post, innehållande en presentation av och motivering till ditt val av kandidat.

Sista ansökningsdag är den 5 maj.