Kulturstipendium

Har du eller någon du känner gjort en framstående prestation eller betydelsefull insats på något kulturellt område, som musik, litteratur, konst, foto, hembygdsforskning eller kulturminnesvård?

I så fall kan du söka eller föreslå någon som kommunens kulturstipendiat. Du kan också söka stipendiet om du utbildar dig inom något av de ovan nämnda områden. Föreningar och organisationer kan också söka stipendiet. I båda fallen gäller att stipendiat ska vara bördig från eller bosatt i kommunen.

Stipendiesumman uppgår till en krona per invånare i Habo kommun närmast föregående halvår och delas ut av fritids- och kulturnämnden under nationaldagsfirandet i hembygdsparken.