Äldreboende

Äldreboende, eller så kallat särskilt boende, är till för dig som har ett stort behov av service, vård och omsorg.

På särskilt boende finns det personal som kan ge dig stöd dygnet runt. På särskilt boende kan du äta mot en avgift. Du kan också umgås med andra i gemensamma lokaler.

Du kan få en plats på särskilt boende om du inte kan bo kvar i ditt hem trots det stöd som du kan få där.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter

Silviahemscertifierade

Kärrsgårdens särskilda boende är sedan mars 2024 silviahemscertifierade. Information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns på Silviahemmets webbplats. 

Stiftelsen Silviahemmets certifieringssymbol.