Symboler för förnybar energi (solceller, vindkraft, laddfordon m.m.)

Hur blir ditt företag mer energieffektivt?

Nästa tips handlar om energieffektivisering och energianvändning och hur du kan fokusera ditt företags miljöarbete.

Att effektivisera energianvändningen och ställa om energianvändningen är smart och kostnadseffektivt. Om vi använder energin effektivare och byter till förnybara energikällor kan vi minska användningen av fossila bränslen och spara pengar. Det kan även ge oss renare luft. Dessutom kan det sänka driftskostnader och vara bra för lönsamheten.

Vad kan ditt företag göra?

Att kartlägga och följa upp verksamhetens energianvändning ger en grund för att prioritera rätt åtgärder. Dela upp kartläggningen på olika led som process, uppvärmning, ventilation, tryckluft och belysning. Så här gör ni en energikartläggning

Hur kan ni göra?

 • Kartlägg verksamhetens energiflöden och gör en åtgärdsplan för att ytterligare effektivisera energianvändningen. 
 • Testa att göra en nattvandring för att upptäcka ”energi-tjuvar” även när verksamheten inte är igång.
 • Se över och optimera varvtalsreglering av pumpar och fläktar, värme, ventilation, elenergi, vatten.
 • Undersök om det finns fler/och nya möjligheter att använda spillvärme.
 • Se över era lokaler – finns tilläggsisolering, har fönster och dörrar tätningslister?
 • Sänk inomhustemperaturen – varje grads temperatursänkning ger ca 5 % energibesparing.
 • Ställ krav på energieffektivitet vid inköp.

Kostnadsfri rådgivning

Behöver du hjälp och råd? Energi- och klimatrådgivarna på Energicentrum kan ge dig som företagare kostnadsfri rådgivning. De går igenom ditt företags energianvändning, ger råd kring de frågeställningar du har och identifierar de åtgärder du behöver arbeta vidare med. Du bokar en rådgivning med dem via telefon, mejl, fysiskt på plats eller digitalt via Zoom. Boka tid för rådgivning

Komihåg - 6 tips för ett lyckat miljöarbete

 1. Kartlägg nuläget – identifiera inom vilka områden er verksamhet belastar miljön
 2. Ta fram en policy – och bestäm vad ni vill uppnå
 3. Sätt upp mål för att uppnå störst miljöförbättring
 4. Gör en handlingsplan – vad, när, vilka, hur?
 5. Agera och genomför handlingsplanen
 6. Följ upp, förbättra och kommunicera!