PCB

PCB är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och miljö

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att inventera och sanera PCB i en byggnad.