Livsmedelsverksamhet

Miljö- och hälsoskyddskontoret registrerar och kontrollerar verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Livsmedelslagstiftningen styr hur det ska gå till och vem som har ansvaret.

Vad räknas som ett livsmedelsföretag?

Alla som driver en verksamhet där livsmedel hanteras med viss organisation och kontinuitet, kallas för livsmedelsföretag. Oavsett om verksamheten drivs i vinstsyfte eller inte, eller om verksamheten drivs av förening eller församling.

Vad är en livsmedelsanläggning?

En livsmedelsanläggning är en plats där en företagare driver verksamhet med livsmedel. En anläggning kan till exempel vara lokalen där man lagar maten, lagerhåller livsmedel, säljer livsmedel eller fordonet där livsmedlen transporteras. Ett livsmedelsföretag kan ha en eller flera anläggningar med livsmedel.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska skötas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs i kommunen sköts av miljöförvaltningens inspektörer.