Explosiva varor och fyrverkeri, för företag och organisationer

Här hittar företag/organisationer information om tillstånd för explosiva varor, bestämmelser för uppskjutning av fyrverkerier samt vad som kräver polistillstånd.

En explosiv vara är ett ämne eller blandning i fast eller flytande form. Det kan vara varor som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål. Genom en kemisk reaktion kan ämnet avge en sådan temperatur och sådant tryck med en sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Allt som har tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller liknande är alltid explosiva varor. Exempel på explosiva varor är krut, fyrverkerier, sprängmedel eller ammunition.