Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare måste du ibland söka tillstånd hos kommunen för att driva vissa verksamheter.

Du måste bland annat söka tillstånd eller anmäla om du driver livsmedelsanläggning eller om du planerar att servera alkoholhaltiga drycker. 

Socialnämnden och miljönämnden genomför tillsyn över de tillstånd de har beviljat. Med tillsyn menas att granska och kontrollera att företag och verksamheter följer gällande lagstiftning. För detta arbete tar kommunen ut en avgift.