Bränningeskolans fritidshem

Bränningeskolans fritidshem verkar för trygghet och inflytande.

På Bränningeskolan finns Ädelstenens och Vintergatans fritidshem. 

På Ädelstenens fritidshem går eleverna från förskoleklass och  årskurs 1 och 2. På Vintergatans fritidshem går eleverna från årskurs 3-6.

Fritidshemmet är öppet varje vardag mellan klockan 06.30-18.00.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.