Bränningeskolans fritidshem

Bränningeskolans fritidshem verkar för trygghet och inflytande.

På Bränningeskolan finns Ädelstenens, Kristallens och Vintergatans fritidshem. Tillsammans har vi cirka 180 inskrivna barn.

På Ädelstenens fritidshem går eleverna från förskoleklass och i årskurs 1. På Kristallens fritidshem går årskurs 3. På Vintergatans fritidshem går eleverna från årskurs 2 samt 4-6.

Fritidshemmet är öppet varje vardag mellan klockan 06.30-18.00.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.