Taxor

Taxa för brandskyddskontroll

Taxan gäller från och med 2024-06-01.

För utförande av brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxa för sotning/rengöring

Taxan gäller från 2024-06-01.

För utförande av rengöring enligt 3 kap 4 § Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.