Anmälan om matförgiftning

Här anmäler du om du misstänker att du blivit matförgiftad

Anmäl en misstänkt matförgiftning till miljöförvaltningen genom att fylla i formuläret nedan. Du får vara anonym. Det går också bra att ringa till 036-442 82 59.

Vilka sjukdomssymptom har du fått?
Kvarstår symptom?
Om flera blivit sjuka, har ni druckit samma vatten?
Har du varit utomlands de senaste veckorna?
Har du varit i kontakt med någon magsjuk person den senaste veckan innan du insjuknande?
Har du sökt läkarvård för dina symptom?
Om ja, har du gjort något av följande alternativ?

Om du vill bli kontaktad fyller du i dina kontaktuppgifter nedan.

De personuppgifter du lämnar till miljönämnden via detta formulär kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på miljönämnden, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter