Våldsutsatta kvinnor

Är du utsatt för våld eller känner någon som är det? Här hittar du information om var du kan få hjälp.

Kvinnojouren

Hit kan du vända dig om du känner dig rädd, hotad, kontrollerad eller isolerad, har blivit slagen eller utsatt för andra våldsamma handlingar. Vi har skyddat boende.

Telefonnummer: 036-16 36 82

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och/eller våld. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. För dig som är hörselskadad finns texttelefon.

Telefonnummer: 020-50 50 50 Texttelefon: 020-21 22 23

Terrafem

Terrafem är Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du här få stöd och råd på över 40 olika språk.

Terrafem is an organisation working for women who are victims of violence and/or threats. If you call Terrafem you can get help in 40 different languages.

Telefonnummer/Phone number: 020-52 10 10