Statistik

Habo, med ytan 330 kvadratkilometer, är en liten kommun med totalt 13 275 invånare (31 december 2023). Kommunen består av flera orter, där centralorten Habo dominerar befolkningsmässigt.

Befolkningsfördelning i kommunen

Habo tätort: 9 320
Furusjö: 324
Fagerhult:  269
Västerkärr: 133
Brandstorp: 128
Baskarp: 84
Habo landsbygd: 1 662
Gustav Adolf landsbygd: 830
Brandstorp landsbygd: 525
Summa: 13 275 (31 december 2023)

Habos ålderspyramid

Habo är en barnrik kommun. Här bor det fler barn än i den genomsnittliga kommunen i Sverige, befolkningen är bland den yngsta i Sverige procentuellt sett. 

Arbete och pendling

I Habo kan de flesta glädja sig åt att ha ett jobb att gå till. Många av de som bor i Habo jobbar utanför kommunen, cirka 3 400 personer pendlar varje dag från Habo till någon annan kommun och då främst till Jönköping.

De största företagen i Habo kommun

Det största företaget i Habo kommun är Fagerhults Belysning med cirka 600 anställda. Andra stora företag med cirka 50-80 anställda är NordiQ Habo AB, Habo Rostfria och DreamLogistics AB. 

Även Habo kommun är en stor arbetsgivare med drygt 800 tillsvidareanställda.

Skatten i Habo

Kommunalskatt 22:17
Landstingsskatt 11:76
Summa 33:93

Kyrkoavgift tillkommer för medlemmar i Svenska kyrkan med 1:185 kronor. För de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer begravningsavgift till Svenska kyrkan 27,7 öre.

Faktablad

Region Jönköpings län har tagit fram faktablad om Habo. I faktabladen visas bland annat folkmängdsförändringar och arbetsmarknadsstatistik.

Kommuner i siffror

Via tjänsten Kommuner i siffror från SCB kan du läsa bland annat invånarantal, befolkningsförändring, vad marken i kommunen används till och hur många som röstat i senaste valet till riksdagen. Du kan även jämföra två kommuner med varandra.