Utbildningar till företag och föreningar

Räddningstjänsten erbjuder utbildningar enligt era önskemål och ambitioner. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd som anpassas för de lokaler och den verksamhet som bedrivs där.

Kursinnehåll

  • Brands uppkomst
  • Brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Åtgärder vid brand
  • Praktiska övningar med bland annat handbrandsläckare

Målsättning/Syfte

Kursdeltagarna ska efter genomförd kurs bli medveten om riskerna vid en brand, förebyggande av brands uppkomst samt vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare ska deltagaren genom praktiska övningar, kunna släcka brand i kläder och kunna hantera en handbrandsläckare.

Målgrupp

Företag, organisationer, föreningar med flera.

Antal deltagare per kurs

Cirka 15 stycken.

Utbildningens längd

2-3 timmar.

Räddningstjänsten kan också hjälpa till vid bland annat utrymningsövningar och med frågor om ditt systematiska brandskyddsarbete.