Missbruk och beroende

Det finns stöd och hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Det finns även stöd för dig som är barn eller anhörig till en person med missbruksproblem.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan ge dig stöd och hjälp.

En utredning kan påbörjas om personen själv söker stöd. Men det också förekommer också att någon annan anmäler sin oro till socialtjänsten. Vid en så kallad orosanmälan tar vi kontakt med dig för att höra hur din situation ser ut och ta reda på om du vill ha stöd eller hjälp.

De insatser vi erbjuder är kostnadsfria. Undantaget är att en avgift kan tas ut om du får vård på behandlingshem.

Om du är under 20 år och vill ha hjälp för att du dricker för mycket, använder droger eller har problem med spel om pengar så kan du kontakta oss. Det gäller även för dig som är förälder till någon som är under 20 år och som du är orolig för.

Om du har en anhörig som har missbruksproblem och som du tycker behöver kontakt med socialtjänsten kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen. Det kan också röra sig om en person som du kommit i kontakt med på annat sätt, till exempel en granne eller arbetskamrat.

Du kan välja att vara anonym när du ringer.

Om du är barn eller tonåring (under 18 år) och har problem med att din förälder eller någon annan du känner dricker för mycket, använder andra droger eller har spelproblem så kan du kontakta oss. Ta gärna hjälp av någon vuxen som du har förtroende för när du ska ta kontakt.

Stöd och behandling

Det stöd vi kan erbjuda är individuellt och utformas i samråd med dig och din handläggare. Vi kan erbjuda rådgivning, öppenvårdsbehandling och vid behov vård på behandlingshem.