Missbruk och beroende

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak.

Det finns många olika typer av missbruk. Det är viktigt att utreda och klargöra vilket slags missbruk det rör sig om, individens livssituation och dennes motivation till förändring. Detta görs i en grundläggande utredning som bestämmer den framtida behandlingen.

Utredningen kan påbörjas om personen själv söker stöd. Men det också förekommer att någon privatperson eller myndighet anmäler situationen, exempelvis om den som missbrukar är så nedgången att dennes liv är i fara. Då kan det bli frågan om så kallad tvångsvård för att rädda missbrukarens liv och att väcka motivation till förändring.

Stöd och behandling

Ibland krävs vistelser på behandlingshem för att komma tillrätta med ett mer avancerat och etablerat missbruk. Denna vård följs upp med eftervård i hemmiljön.

Stöd i boendet kan kombineras med rehabilitering och arbetsträning.