Ledningsförnyelse

Ett väl fungerande vatten- och avloppssystem är en grundförutsättning för samhället i stort och vår vardag i synnerhet.

Föreställ dig en dag utan vatten i kökskranen, utan att kunna spola i toaletten eller ta dig en dusch. Hushåll, förskolor, skolor, äldreboenden såväl som verksamheter och industrier i Habo kommuns tätorter och samhällen är beroende av att kommunens vatten- och avloppsverksamhet fungerar, dygnet runt, året om.